Ustalık Belgesi

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, “Usta“, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayan; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyen, üretimle ilgili hesaplamaları yapabilen kişilere verilen mesleki yeterlilik belgesine de Ustalık Belgesi denir. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iş yerlerinde çalıştıranlar bağımsız iş yeri açabilir.

Ustalık belgesi nasıl alınır?

Ustalık belgesi, ülkemizde mesleki (çıraklık) eğitim merkezleri tarafından verilmektedir. Belge almak isteyen kişiler bu merkezlere ustalık belgesi almak için başvuruda bulunabilirler. Kanun ve yönetmeliklere göre kişi direkt ustalık sınavına alınır ve ustalık belgesi teslim edilir.

kalfalık belgesi aldıktan sonra ustalık eğitimine katılmış kişiler, ustalık eğitimi çalışma süresi kadar çalışmalarının ardından ustalık sınavına katılmaya hak kazanırlar. Bu süre 5 senedir. Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir.  Ülkemizde 110 meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamındadır ve bu mesleklerde eğitim sınav ve belgelendirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Ustalık belgesi için gerekli evraklar

  • Okul diplomalarının aslı ve fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu
  • Başvuru dilekçesi