Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi

BAŞVURU EVRAKLARI: 

  • Kimlik fotokopisi
  • Belgelendirme talep formu (ıslak imzalı olarak POLY CERT’e iletilecektir.)
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
  • Belge kullanım sözleşmesi

Belgelendirme talep formu ve diğer istenen belgeler tarafımıza ulaştığında başvurunuz değerlendirilecek, sonrasında sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. 

TECRÜBE ÖN ŞARTI:

Yok

EĞİTİM ÖN ŞARTI:

Yok

KURS ÖN ŞARTI:

Yok

BAŞARI NOTU:

  • ELEKRONİK VE ELEKTRİLİKLİ ÜRÜNLER sınavında Teorik ve Performans sınavlarından değerlendirme yapılır.

A1 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için %60 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B1 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için %75 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 50 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B2 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için %75 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 50 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B3 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için %75 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 50 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B4 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için %75 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 50 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B5 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için %75 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 50 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B1 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

B2 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

B3 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

B4 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

B5 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanılması için Teorik Performans sınavlarından her İkisinden de başarılı olma şartı aranır.

  • Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olmaları durumunda bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden 1 sınava daha girebilir.

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

  • 5 yıl

YENİDEN BELGELENDİRME:

Yeterlilikte yer alan yenileme şartları geçerlidir.