İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye-5

İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5), işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde elektriksel sistem ve donanımların, bakımı, onarımı, kontrolü ve gerekli durumlarda kurulumu veya sökülmesi işlerinde çalışan kişidir.

BAŞVURU EVRAKLARI: 

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme talep formu (ıslak imzalı olarak POLY CERT’e iletilecektir.)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • Belge kullanım sözleşmesi

Belgelendirme talep formu ve diğer istenen belgeler tarafımıza ulaştığında başvurunuz değerlendirilecek, sonrasında sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. 

 

TECRÜBE ÖN ŞARTI:

Yok

EĞİTİM ÖN ŞARTI:

Yok

KURS ÖN ŞARTI:

Yok

BAŞARI NOTU:  

 • İşletme Elektrik Bakımcısı sınavında Teorik ve Performans sınavlarından değerlendirme yapılır.

A1 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 70 başarı sağlanması gerekmektedir.
Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

A2 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 70 başarı sağlanması gerekmektedir.
Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

A3 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 70 başarı sağlanması gerekmektedir.
Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B1 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 70 başarı sağlanması gerekmektedir.
Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B2 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 70 başarı sağlanması gerekmektedir.Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B3 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 70 başarı sağlanması gerekmektedir.
Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

A1 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

A2 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

A3 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

B1 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

B2 Performans sınavından başarılı olmak için %70 başarı sağlanması gerekmektedir.

B3 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 70 başarı sağlanması gerekmektedir.

Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

Belge almaya hak kazanılması için Teorik Performans sınavlarından her İkisinden de başarılı olma şartı aranır.

 • Devlet teşvikinden yararlanmak isteyen adayların, sınavların herhangi bir bölümünden
  başarısız olmaları durumunda bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden 2 sınava daha
  girebilir.
 • Devlet teşvikinden yararlanmak istemeyen adayların, sınavların herhangi bir bölümünden
  başarısız

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

 • 5 yıl

YENİDEN BELGELENDİRME:

 • Yeterlilikte yer alan yenileme şartları geçerlidir.