Endüstriyel Taşımacı Seviye 3

BAŞVURU EVRAKLARI: 

  • Kimlik fotokopisi
  • Belgelendirme talep formu (ıslak imzalı olarak POLY CERT’e iletilecektir.)
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
  • Belge kullanım sözleşmesi

Belgelendirme talep formu ve diğer istenen belgeler tarafımıza ulaştığında başvurunuz değerlendirilecek, sonrasında sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. 

TECRÜBE ÖN ŞARTI:

Yok

EĞİTİM ÖN ŞARTI:

Forklift için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

Elektrikli Transpalet için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

İstif makinesi birimlerinde adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

Endüstriyel – Çekici (Çekme Araçları Makineleri) Kullanımı için “Karayolları

Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.

KURS ÖN ŞARTI:

Yok

BAŞARI NOTU:

  • ENDÜSTRİYEL TAŞIMA  sınavında Teorik  ve Performans sınavlarından değerlendirme yapılır.

A1 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 60 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

A2 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 60 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B1 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 60 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B2 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 60 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

B3 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için % 60 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

A2  Performans sınavından başarılı olmak için %80 başarı sağlanması gerekmektedir.

B1  Performans sınavından başarılı olmak için %80 başarı sağlanması gerekmektedir.

B2  Performans sınavından başarılı olmak için %80 başarı sağlanması gerekmektedir.

B3  Performans sınavından başarılı olmak için %80 başarı sağlanması gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanılması için Teorik Performans sınavlarından her İkisinden de başarılı olma şartı aranır.

  • Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olmaları durumunda bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden 1 sınava daha girebilir.

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

  • 5 yıl

YENİDEN BELGELENDİRME:

Yeterlilikte yer alan yenileme şartları geçerlidir.