Mesleki Yeterlilik Belgesi Hakkında

FİRMALAR HİÇBİR BEDEL ÖDEMEDEN İŞÇİLERİNİ BELGELENDİRİYOR

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemelerde teşvik geri ödemeleri yalnızca adına belge düzenlenen kişilere ait hesaplara yapılmakta idi. Bu ise firmaların üzerinde önemli bir iş yükü getirmekteydi.

Konuya ilişkin olarak kamuoyu tarafından iletilen talepler doğrultusunda MYK’nın teklifi ile ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’’ da değişiklik yapılmış ve değişiklik 02.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili değişiklik ile; sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş ( Örn: Kişinin İşvereni vb.) tarafından karşılanması durumunda teşvik geri ödemeleri, ödemeyi yapan üçüncü kişi veya kuruluşa, firmanın teminat mektubu vermesi halinde ise direk sınav ve belgelendirme merkezlerine yapılabilecektir.

Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılan başvurular asgari 10’ar kişilik aday grupları için alınabilecektir.

Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılan başvurular için Genel Kurallar ve ödemenin yapılma şekline göre (PEŞİN veya TEMİNAT ile) doldurulması zorunlu formlar aşağıda yer almaktadır.

MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkındaki Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Devlet Teşvik Genel Kurallarını öğrenmek için tıklayınız.

Tek Nokta Başvuru Formunu buradan indirebilirsiniz.