POLY CERT Yönetimi olarak;

  • Belgelendirme hizmetlerini gizlilik, tarafsızlık, adillik ve bağımsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğimizi;
  • POLY CERT personelinin ve komite üyelerinin, kararlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan arınmış olmasını tarafsızlık taahhütnamesi imzalayarak sürekliliğini sağlayacağımızı;
  • POLY CERT Üst yönetimi olarak, belgelendirme faaliyetleri içinde yer alan hiçbir çalışanımıza tarafsızlığımızı etkileyecek bir baskı yapılmayacağını;
  • Personel belgelendirme faaliyetleri sırasında edinmiş olduğumuz tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza edeceğimizi;
  • Yasal zorunluluk bulunmadıkça adayın yazılı izni olmadan, aday hakkında edindiği bilgiyi üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşmayacağımızı taahhüt ederim.

KALİTE POLİTİKASI

ÜST YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ