Metal Saç İşlemeci-Seviye 4

BAŞVURU EVRAKLARI: 

 • Kimlik fotokopisi
 • Belgelendirme talep formu (ıslak imzalı olarak POLY CERT’e iletilecektir.)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • Belge kullanım sözleşmesi

Belgelendirme talep formu ve diğer istenen belgeler tarafımıza ulaştığında başvurunuz değerlendirilecek, sonrasında sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. 

 

TECRÜBE ÖN ŞARTI:

Yok

EĞİTİM ÖN ŞARTI:

Yok

KURS ÖN ŞARTI:

Yok

BAŞARI NOTU:  

 • Metal Sac İşlemeci Seviye 4 sınavında Teorik ve Performans sınavlarından değerlendirme yapılır.

Teorik sınavı, 45 adet  soru sorulur ve sınav süresi 90 dakikadır. Geçme notu 60-70’tır.

Performans sınavı, sınav süresi … dakikadır. Geçme notu 100’dür.

Belge almaya hak kazanılması için Teorik ve Performans sınavlarından her ikisinden de başarılı olma şartı aranır.

 • Devlet teşvikinden yararlanmak isteyen adayların, sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olmaları durumunda bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden 2 sınav hakkı daha mevcuttur.
 • Devlet teşvikinden yararlanmak istemeyen adayların, sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olmaları durumunda bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden 1 sınav hakkı daha mevcuttur.

 

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

 • 5 yıl

 

YENİDEN BELGELENDİRME:

 • Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla, Belgenin geçerlilik süresi içerisinde; belgenin alındığı tarihten itibaren 12. Ayın sonunda en az 1 kez mesleki yeterlilik başarım raporu istenir.
 • Başvuru sahibinin; 5 yıllık belge geçerlilik süresi içerisinde fiili olarak en az 12 ay çalıştığını kanıtlaması istenir. (SGK dökümü, işveren yazısı)
 • Kanıtların yeterli görülmesi halinde yalnızca performans sınavına girer ve başarılı olması halinde belgesi yenilenir.
 • Sınav sonucunda başarılı olamaması halinde performans ve teorik sınavlara girer ve başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır.