Kamyon Şoförü Seviye 3

BAŞVURU EVRAKLARI: 

  • Kimlik fotokopisi
  • Belgelendirme talep formu (ıslak imzalı olarak POLY CERT’e iletilecektir.)
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair dekont
  • Belge kullanım sözleşmesi

Belgelendirme talep formu ve diğer istenen belgeler tarafımıza ulaştığında başvurunuz değerlendirilecek, sonrasında sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. 

TECRÜBE ÖN ŞARTI:

Yok

EĞİTİM ÖN ŞARTI:

Kamyon Şoförünün (Seviye 3);

– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,

– SRC 4 mesleki yeterlilik belgesine,

– Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir.

KURS ÖN ŞARTI:

Yok

BAŞARI NOTU:

  • KAMYON ŞOFÖRÜ SEVİYE 3 sınavında Teorik ve Performans sınavlarından değerlendirme yapılır.

A1 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için %60 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

A2 Teorik sınavı sınavdan başarılı olmak için %60 başarı sağlanması gerekmektedir. Teorik sınavda adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sorulmaktadır.

A2 Performans sınavından başarılı olmak için %80 başarı sağlanması gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanılması için Teorik Performans sınavlarından her İkisinden de başarılı olma şartı aranır.

  • Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olmaları durumunda bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden 1 sınava daha girebilir.

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

  • 5 yıl

YENİDEN BELGELENDİRME:

Yeterlilikte yer alan yenileme şartları geçerlidir.