Tehlikeli madde taşımacılığı şoförü-seviye 4 mesleki yeterlilik için gereken evraklar?

Tehlikeli madde taşımacılığı şoförü-seviye 4

Başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi (sınıflamalar, ilkeler, kuramlar, modeller bilgisi) ve orta düzeyde olgusal bilgi (terimler, olaylar ve öğeler bilgisi) kullanılarak öngörülebilir çalışma ortamlarında, alışılmış görevlerin yerine getirilmesinde sorumluluk alınan, görevlerin gerçekleştirilmesinde belirli/tanımlanmış talimatların uygulandığı iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.

Tehlikeli madde taşımacılığı şoförü-seviye 4 mesleki yeterlilik için gereken evraklar?

Kimlik fotokopisi, iki adet fotoğraf, ücret dekontu ve başvuru formu, Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Ölçme ve değerlendirme

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite güvence süreçleri

MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması
Ölçme-Değerlendirme
Belgelendirme
Dış Değerlendirme
Düzenli Gözden Geçirme

Belgenin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi

1.Acil durum ve iş sağlığı ve güvenliği talimatlarını açıklar.
2.Çevre güvenlik önlemlerini açıklar.
3.Kalite ve müşteri uygulamalarını açıklar.
4.İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
5.İş organizasyonu yapar.
6.Sefer hazırlığı yapar.
7.Tank/tanker ile tehlikeli madde taşıması yapar.
8.İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
9.İş organizasyonu yapar.
10.Sefer hazırlığı yapar.
11.Patlayıcı madde içeren paketleri/ambalajları taşır.
12.İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.
13.İş organizasyonu yapar.
14.Sefer hazırlığı yapar.
15.Radyoaktif madde içeren paketleri/ambalajları taşır.

Tehlikeli madde taşımacılığı şoförü-seviye 4 mesleki yeterlilik için gereken evraklar?Hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.