Satış danışmanı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için gereken evraklar?

Satış Danışmanı-Seviye 3 

Başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi (sınıflamalar, ilkeler, kuramlar, modeller bilgisi) ve orta düzeyde olgusal bilgi (terimler, olaylar ve öğeler bilgisi) kullanılarak öngörülebilir çalışma ortamlarında, alışılmış görevlerin yerine getirilmesinde sorumluluk alınan, görevlerin gerçekleştirilmesinde belirli/tanımlanmış talimatların uygulandığı iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.

Satış danışmanı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için gereken evraklar?

Kimlik fotokopisi, iki adet fotoğraf, ücret dekontu ve başvuru formu, Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Ölçme ve değerlendirme

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite güvence süreçleri

MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması
Ölçme-Değerlendirme
Belgelendirme
Dış Değerlendirme
Düzenli Gözden Geçirme

Belgenin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi

1.İş ortamında iş sağlığı ve güvenliği, acil durum ve çevre koruma önlemlerini açıklar.
2.İş süreçlerinin organizasyonuna ve geliştirilmesine dair uygulamaları ve yöntemlerini açıklar.
3.Satış hazırlıklarını yapar.
4.Satış ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirir.
5.Satış sonrası hizmetler ve satış operasyonlarına dair uygulamaları açıklar.

Satış danışmanı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için diğer şartlar

Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

Belgelendirmeye hak kazanmak için teorik ve performans sınavından başarılı olunmalıdır.

Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1,P2) başarısız olan adayın başarılı olduğu bölümden muaf olma süresi 1 yıldır.

Sınavın herhangi bir biriminden ilk defa sınava girdiği tarihten itibaren 1 yıllık dönem içerisinde üst üste 2 defa başarısız olan adayların, tekrar sınava girebilmesi için yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun olarak yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbirleri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

Uygulama sınavında adayların test araçları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

Sınavda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi Uzay Belgelendirme tarafından sağlanır.

Satış danışmanı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için gereken evraklar? Hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.