Parayla Ustalık Belgesi

Kanunca belirlenmiş birçok meslek dalında faaliyet gösterebilmek için Ustalık Belgesi almanız gerekiyor. 2020 yılı güncelliğinde kanunen istenen şartlar ve başvuru hakkında merak ettikleriniz rehberimizde ayrıntılı olarak almaktadır. Rehberde yer aldığı üzere Ustalık Belgesi alabilmek için fiilen çalışmanız veya direkt olarak Ustalık Belgesi Sınavı’na girmeniz gerekiyor.

Ustalık Belgesi alarak rehberde yer alan birçok mesleğe doğrudan giriş yapma fırsatınız bulunuyor. Üstelik ustalık belgesini almak için sermayeye de ihtiyacınız yok. Birçok ülke için yabancı çalışanlardan da Türkiye’de kanun çerçevesinde verilmiş Ustalık Belgesi geçerlidir.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır 

3308 sayılı kanunun 3’ncü maddesinin f bendine göre, Usta; Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişidir.