Panel Kalıpçı başvurusu nasıl yapılır?

Panel Kalıpçı başvurusu nasıl yapılır?

Çelik Kaynakçısı, işletmenin genel çalışma doğrulutunsa ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, sağlığını, güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik kalite hizmetine uygun olarak hizmet sağlar.

Panel Kalıpçı acil durumlarda iş sağlığı ve güvenliği gibi meseleler de kurallarına uyar ve uygulama yapmaktadır. Alanındaki organizasyonunu sağlar. Panel planının zemine uygulanması için ip iskelesi hazırlamaktadır.

 

Saç işleme işçisi, iş sağlığını ve güvenliğini ve genel önemlerini alarak kalite sistemleri dahilinde mesleği ile ilgili imalat resimlerini okuyan donanımlı çeşitli saç / levha malzemelerin şekillendirme özelliklerine uygun olan kesme, delme, bükme vb. şekil verme işlermlerini gerçekleştirebilen, yüzey/kenar temizliği ve alıştırma işlemlerinden sonra bütün işlemini uygulayan işlem gören parçaların kontrol ve takibiyle ilgili işlemleri yapan ve mesleki gelişime fayda sağlayan faaliyetleri yürüten kişidir

Panel Kalıpçı

İşe ait kaliteli gerekliliklerini ifade eder. Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kaliteyi arasından bulup açıklamaktadır. Teknik yöntemleri tanır. Çalışmayla ilgili kalite ve hatasız raporları çıkartmaktadır. Üretim sürecinde kalite kontrol ve çalışmalarının neler olduğunu tanımlamaktadır.

Üretim sürecinde denetleme çalışmalarında şeffaf bir anlayış sergilemektedir.
Metal sac işlemecilerin belgelerindeki önemli husus, fabrika imalatının kalitesisini ve iş sağılığı güvenliği durumlarına uyum gösterebilecek unsurlardan personelin nitelendirmesi, imalatta ustalaşmış kişilerin acemilerden ayrılması ve tecrübeli metal sac işletmecileri belgelemektedir.

Konuya ilişkin olarak kamuoyu tarafından iletilen talepler doğrultusunda MYK’nın teklifi ile ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’’ da değişiklik yapılmış ve değişiklik 02.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili değişiklik ile; sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş ( Örn: Kişinin İşvereni vb.) tarafından karşılanması durumunda teşvik geri ödemeleri, ödemeyi yapan üçüncü kişi veya kuruluşa, firmanın teminat mektubu vermesi halinde ise direk sınav ve belgelendirme merkezlerine yapılabilecektir.

Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılan başvurular asgari 10’ar kişilik aday grupları için alınabilecektir.

Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılan başvurular için Genel Kurallar ve ödemenin yapılma şekline göre (PEŞİN veya TEMİNAT ile) doldurulması zorunlu formlar aşağıda yer almaktadır.

Panel Kalıpçı başvurusu nasıl yapılır? Hakkında sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz.