Myk Ustalık Belgesi

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre, “Usta“, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayan; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyen, üretimle ilgili hesaplamaları yapabilen kişilere verilen mesleki yeterlilik belgesine de Ustalık Belgesi denir. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iş yerlerinde çalıştıranlar bağımsız iş yeri açabilir.

Ustalık belgesi için gerekli evraklar

  • Okul diplomalarının aslı ve fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu
  • Başvuru dilekçesi