Myk Ücret Tarifesi

Belirtilen fiyatlar KDV dahildir.
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Bakanlıkça çıkarılan belge zorunluluğu tebliğlerinde adı geçen mesleklerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir ve yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamının fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.
Belge zorunluluğu tebliğlerinde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez ancak teşvikten yararlanmak istemeyen yada daha önce teşvikten yararlanan başarılı adaydan 150.00 TL MYK belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır.,
Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişiklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde (150 TL’si MYK belge basım ücreti olmak üzere) toplam 200 TL alınır.
Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday, ilgili sınav hakkını kaybeder ve sınavdan başarısız sayılır. Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.