MYK Metal

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından; Bozulabilir Döküm Kalıpçısı (seviye 4), Döküm Modelcisi (seviye 5), Dökümcü (Seviye 4), Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (seviye 3), Kokil (Kalıcı) Döküm Kalıpçısı (seviye 4) ve Maçacı (seviye 3) Ulusal Yeterlilik taslakları hazırlanmıştır.

Hazırlanan taslaklar, 12-13 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen Metal Sektör Komitesinin 25. toplantısında görüşülmüş olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 04.12.2013 tarih ve 2013/100 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilikler olarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki Ulusal Yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.