MYK İnşaat

Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (BAYINDIR MEMUR SEN) tarafından hazırlanarak ilgili tarafların ve kamuoyunun görüşüne sunulan Harita Kadastrocu (Seviye 4), Harita Kadastrocu (Seviye 5), Yapı Teknik Ressamı (Mimari/İç Mimari) (Seviye 4), Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/Üstyapı) (Seviye 4), Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) ve Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) yeterlilik taslakları MYK İnşaat Sektör Komitesinin 26/12/2012 tarihli 20.toplantısında değerlendirilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 09/01/2013 tarih ve 2013/03 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilikler olarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.