Myk Çıkan Sorular

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme süreçlerini tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından bir dizi kalite güvence unsuru uygulanmaktadır. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlarda uygulama birliğinin sağlanması ve sınav uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi hazırlanmıştır.

Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi ile yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen sınavların,

  •  MYK mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi,
  •  Tarafsız, adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde yapılması,
  •   İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi,
  •   MYK görünürlük kurallarının uygulandığı sınav alanlarında gerçekleştirilmesi

hedeflenmektedir.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarımızdan gelen görüşler yansıtılarak oluşturulan Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi MYK Başkanlık Makamının 03.11.2016 tarihli ve 262 sayılı Oluru uyarınca uygulamaya konulmuştur.