Motosikletli Kurye Seviye-3 Belgesi Nereden Alınır?

Motosikletli Kurye Seviye-3 Belgesi Nereden Alınır? Hakkında bilgi almak için bizleri takip ediniz.

MOTOSİKLETLİ KURYE BELGELENDİRME PROGRAMI
Motosikletli Kurye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belgenin geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler web sayfamızda yer almaktadır.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
Adayın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine (A1, A2 veya A belgelerinden birine) sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
4) Başvuru ön şartları başlığı altında belirtilen sürücü belgesi.

SINAV BİLGİLERİ
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir. Sınavlarla ilgili detaylı bilgiler belgelendirme programında yer almaktadır. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Motosikletli Kurye Seviye-3 Belgesi Nereden Alınır? Hakkında bilgi almak için web sitemizi ziyaret ediniz.

Poly Cert firması güvenilir ve adaletli bir şekilde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir. Poly Cert Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşudur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi, kişilerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterlilikte belirtilen şartları karşılamaları dahilinde sahip olabilecekleri bir belgedir. Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterme olanağı sağlar. Bu belgeyle bireyler yaptıkları meslekteki bilgi, beceri ve yetkinliklerini ispatlamaktadır. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tehlikeli ve az tehlikeli meslek grupları dışında emlak ve otomotiv benzeri sektörlerde çalışan meslek elemanları için de belge zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı imtihanlara girerek başarılı olmaları durumunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Motosikletli Kurye Seviye-3 Belgesi Nereden Alınır? Hakkında bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.