Mesleki Yeterlilik Belgesi Almanın Maliyeti Nedir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almanın Maliyeti Nedir?

Mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için belirlenen şartlar bulunmaktadır. Bu şartları karşılayan herkes mesleki yeterlilik belgesi alabilmektedir.

POLY CERT Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.”

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almanın Maliyeti Nedir?

Kendini sürekli geliştiren bir anlayışla; tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda, adil, geçerli ve güvenilir yöntemler kullanarak sınav ve belgelendirme hizmeti vermektir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemelerde teşvik geri ödemeleri yalnızca adına belge düzenlenen kişilere ait hesaplara yapılmakta idi. Bu ise firmaların üzerinde önemli bir iş yükü getirmekteydi.

Konuya ilişkin olarak kamuoyu tarafından iletilen talepler doğrultusunda MYK’nın teklifi ile ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’’ da değişiklik yapılmış ve değişiklik 02.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili değişiklik ile; sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş ( Örn: Kişinin İşvereni vb.) tarafından karşılanması durumunda teşvik geri ödemeleri, ödemeyi yapan üçüncü kişi veya kuruluşa, firmanın teminat mektubu vermesi halinde ise direk sınav ve belgelendirme merkezlerine yapılabilecektir.

Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılan başvurular asgari 10’ar kişilik aday grupları için alınabilecektir.

Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılan başvurular için Genel Kurallar ve ödemenin yapılma şekline göre (PEŞİN veya TEMİNAT ile) doldurulması zorunlu formlar aşağıda yer almaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Almanın Maliyeti Nedir? hakkında sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz.