Makine Montajcısı-seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi seviyeleri nelerdir?

Makine Montajcısı-seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi seviyeleri nelerdir?

Makine Montajcısı Kimdir?
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı, kalite yönetim sistemi ve üretime ilişkin dokümanlara uygun olarak, çalışma yerini düzenleyen, gerekli takım ve aparatlar ile montajı yapılacak ünite ve parçaları hazırlayan, makineyi oluşturan ünite ve parçaları iş emirlerine ve montaj talimatlarına göre birleştiren, montaj işlemlerinde tespit edilen hata ve uygunsuzlukları gideren, ölçü ve ayar aletleri ile test eden ve sonuçları raporlayan kişilerdir

Sınav Değerlendirmeleri

Teorik Sınav
A1, A2,A3 ve A4 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Performansa Dayalı Sınav
Bu yeterlilikte A2,A3,A4 ve A5 birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Makine Montajcısı Seviye – 4  Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
A1 birimi için sadece teorik sınavlar yapılır.
A2 birimi Performans kriteri A3,A4 ve A5 birimlerinin içinde değerlendirilir A2 birimi performans sınavından başarılı olabilmek için A3,A4 ve A5 birimlerinin performans sınavlarının hepsinden başarılı olmak gerekmektedir.

Makine Montajcısı-seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi seviyeleri nelerdir? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.