Makine Montajcısı-seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi ön şartları nedir?

Makine Montajcısı-seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi ön şartları nedir?
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı, kalite yönetim sistemi ve üretime ilişkin dokümanlara uygun olarak,
çalışma yerini düzenleyen, gerekli takım ve aparatlar ile montajı yapılacak ünite ve parçaları hazırlayan, makineyi oluşturan ünite ve parçaları
iş emirlerine ve montaj talimatlarına göre birleştiren, montaj işlemlerinde tespit edilen hata ve uygunsuzlukları gideren, ölçü ve ayar aletleri ile test eden ve sonuçları raporlayan kişidir.

Makine Montajcısı-seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi ön şartları nedir?
Mesleğinde çalışan veya çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi,
beceri ve yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek,
değerlendirmek ve yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Yeterlilik Birimlerinde yer alan başarım ölçütleri, özelliklerine göre teorik sınav veya performans sınavı uygulanarak ölçülür ve değerlendirilir.
Yeterlilik birimlerinde teorik sınav ve/veya performans sınavı uygulanarak ölçülen başarım ölçütlerinin değerlendirmesi ayrı ayrı yapılır.
Teorik sınav uygulanan yeterlilik birimlerinden başarılı sayılmak için; adayın teorik sınavdaki toplam puanının, yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirilmesine
ilişkin açıklamalarında (Bölüm 8’de) öngörülen değerlerde olması gerekir
Performans sınavı uygulanan yeterlilik birimlerinden başarılı sayılmak için; uygulama sınav kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir.
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

Makine Montajcısı-seviye-4 olarak MYK kurumu tarafından belirlenen meslek grubundan belge alınabilmesi için kurum tarafından yetkilendirilmiş
kuruluşlara başvuruda bulunulması gereklidir. MYK tarafından yetkilendirilen Poly Belgelendirme kuruluşuna,
makine montajcısı mesleki yeterlilik belgesi almak için başvuruda bulunmalısınız.

Ön şart yoktur. Islak imzalı başvuru formu, Banka Dekontu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi ile başvuru yapılabilir. Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Makine Montajcısı-seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi ön şartları nedir? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.