Köprülü Vinç Operatörü Seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Köprülü Vinç Operatörü Seviye-3 mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Zorunlu Birimler

A1 : İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri

A2 : Köprülü Vinçle Elleçleme

Sınava Başvuru Belgeleri

 Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi

ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.

Sınav ve Belgelendirme Şartları

Teorik Sınav

Teorik sınavda 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Her soru eşit puana sahiptir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Adayın başarılı sayılması için en az % 70 başarı sağlaması gerekir. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.

Performans Sınav

Seçmeli birimlere yönelik performansa dayalı sınavlar birimlerin eklerinde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir.

Sınav Değerlendirme Koşulları

P1 sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2  yıldır. Yeterlilik birimindeki  T1 veya  P1’den başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu (T1)’den veya (P1)’den yeniden sınava girme hakkına sahiptir. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Belge Yenileme

Beş yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Köprülü Vinç Operatörü Seviye-3 mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.