Kocaeli Mesleki Yeterlilik Kursları

Kocaeli Mesleki Yeterlilik Kursları

Belge almak için sınava girmeniz ve bu sınavlardan geçer puan almanız gerekmektedir.
Sınav yapan kurumlar milli eğitim bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalardır. Bu firmalardan kurslara giderek, çırak belgesi daha sonra kalfalık belgesi en son olarak da ustalık belgesi alabilirsiniz. Bir ilave daha yapacak olursak denklik göz önüne alınarak direk sınavlara girip başarılı olduğunuz takdirde ustalık belgesi almaya hak kazanırsınız. Yine aynı şekilde meslek liseleri ve yüksek okulları bitiren kişilerde bu sınavlara girmeye hak kazanırlar.

Kocaeli Mesleki Yeterlilik Kursları İstanbul ve İzmir illerimizde bağlı Milli eğitim bakanlığına bağlı bulunan kurumlardan sınavlara girerek ustalık belgenizi alabilirsiniz. Elektrik ustalık belgesi nasıl alınır 2018 yılı itibariyle bir çok iş kollarında çeşitli kanunlar çıkartılarak zorunlu hale getirilmiştir, bu zorunluluk sebebiyle belge alma mecburiyeti bulunmaktadır. Ustalık belgesi olmadan çalışan kişilere ilave olarak yine aynı şekilde bu personelleri çalıştıran firmalara da cezai yaptırımlar verileceği duyurulmuştur.
Değerli esnaf ve çalışan arkadaşlarım Şunun altını çizmekte yarar var, Artık ülkemizde her şey değişmekte ve gelişen dünyaya ayak uydurarak bireysel ve firma olarak kendimizi geliştirmeye ve eğitmeye mecburuz. Bu şekilde uluslararası yeterliliğimiz artmakta ve mesleki bilgilerimiz devletimiz nezdinde yasal bir kimliğe bürünmektedir. Kocaeli Mesleki Yeterlilik Kursları arasında yer alan, Türkak  tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş bir personel belgelendirme kuruluşu olan firmamızdan belge alabilirsiniz. Mesleki Yeterlilik Belgesi birçok işi bünyesinde barındırmaktadır. Ancak Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu (5544) ikinci maddesi (2) ; “Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.” ifadesine yer vermektedir. Dolayısıyla bu mesleklerin dışındaki tüm mesleklere ilişkin MYK  Mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi söz konusudur. Şuan için sadece 40 (kırk) Meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirildi.