Kocaeli Makine Bakımcısı Yeterlilik Belgesi Nedir?

Kocaeli Makine Bakımcısı Yeterlilik Belgesi Nedir?

Ahşap Kalıpçıların sertifikalandırılması amacıyla, inşaat işlerinde yapıların kalitesini ve sağlamlığını güvenceye alacak, depreme karşı dayanıklılığı artıracak ve iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygunluğu karşılayacak ögelerden biri olan çalışanın niteliklendirilmesi, usta olmuş çalışanların acemi çalışanlardan ayrışması ve deneyimli çalışanların sertifikalandırılmasıdır.

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre sertifikalandırılması suretiyle yapılacak değerlendirme ve ölçme, ihtiyaç duyulan çalışma koşullarının elde ediliği çalışma sahalarında veya sertifikalandırma ve sınav merkezlerinde, uygulamalı ve yazılı sınav olarak uygulanacaktır. Kişi yeterlilik bölümlerini ayrı ayrı alabileceği gibi isteği doğrultusunda tümünün beraber alınması da mümkündür. Yazılı sınav dört şıklı çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma soruları ve yanlış-doğru ifade sorularından oluşur. Ama boşluk doldurma soruları ve yanlış-doğru ifade sorularının toplam sayısı toplam soru sayısının dörtte birini geçemez.

Betonarme Demircisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen kişiler birimlerde belirlenen sınavlara sokulur. Adayların mesleki yeterlilik sertifikasına sahip olabilmeleri için birimlerde belirlenen sınavlardan başarılı olmaları gerekir. Yeterlilik birimlerindeki performansa göre ve yazılı sınavlar, her bir birim için ayrı yapılabileceği gibi beraber de yapılabilir. Ancak her birimin sınav değerlendirmesi ayrı yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin alındığı tarih itibarıyla iki yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğe sahip olunabilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini halen yitirmemiş olması gerekir.

İnşaat Boyacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi. Bu yeterlilik İnşaat Boyacısının belgelendirilmesi ve niteliklerinin tanımlanması suretiyle hazırlanmıştır. Estetik bir görünüme kavuşturulması, dış etkenlere karşı korunması, düzgün yüzey haline getirilmesi ve yapıların yüzeylerinin temizlenmesi estetik ve yapısal gereklilik olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı İnşaat Boyacısı yetkinlik, beceri ve bilgilerinin belirlenmesi önem teşkil etmektedir.

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen kişiler birimlerde belirlenen sınavlara sokulur. Adayların mesleki yeterlilik sertifikasına sahip olabilmeleri için birimlerde belirlenen sınavlardan başarılı olmaları gerekir. Yeterlilik birimlerindeki performansa göre ve yazılı sınavlar, her bir birim için ayrı yapılabileceği gibi beraber de yapılabilir. Ancak her birimin sınav değerlendirmesi ayrı yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin alındığı tarih itibarıyla iki yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğe sahip olunabilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini halen yitirmemiş olması gerekir.

Kocaeli Makine Bakımcısı Yeterlilik Belgesi Nedir? Poly Belge Hakkında daha fazla bilgi almak için ulaşabilirsiniz.