Kocaeli Duvarcı Seviye 3 Belge Fiyatları

Kocaeli Duvarcı Seviye 3 Belge Fiyatları

Direnç kaynak ayarcısı, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, metalik malzemelerin ergitmeli direnç kaynak metotlarından herhangi birini tam mekanize veya otomatik kaynak aletlerini kullanarak kaynağı yapan ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. Bu sınava girmek için herhangi bir tecrübe, diploma ve kurs ön şartı bulunmamaktadır. TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de geçtiği üzere belgenin geçerlilik süresi seçilen metoda göre 3 veya 6 yıl arasında değişebilir.

Duvarcı Kimdir?; İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kagir malzeme, pres tuğla ve duvar örme işlemlerini yapan, uygulama sonrası işlemleri yapan ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişilerdir. Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Duvarcı belgesenin geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 Yılın sonunda yenileme süreci belgenin geçerlilik süresinin son 5 ayında başlatılır.

Minibüs Şoförü Kimdir? İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, kalite yönetim sistemi ile trafik ve çevre kurallarına uygun olarak, ticari olarak onaylanmış bir minibüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş belirli bir hat doğrultusunda kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan nitelikli kişidir.

Bu yeterlilikte zorunlu olan A1, A2 yeterlilik birimlerinde yazılı sınavlar çoktan seçmeli test (T1) olarak yapılır. Sınav soruları, yazılı sınav çerçevesinde ölçülmesi düşünülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçülerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Bu yeterlilikte A1, A2 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı yapılır.
A1 birimine yönelik yetenek ve yeterlilik ifadeleri A2 biriminin yetenek ve yeterlilik kontrol listelerinde belirlenmiş olup, bu çerçevede ölçme ve değerlendirmesi gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Minibüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarı ölçütlerini karşılayacak şekilde, yazılı sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın kendi ve diğer insanların can güvenliğini tehlikeye atacak bir davranış sergilemesi durumunda sınav bitirilir ve aday başarısız sayılır.

Kocaeli Duvarcı Seviye 3 Belge Fiyatları Poly Belge Hakkında daha fazla bilgi almak için ulaşabilirsiniz.