Kaynak Operatörü seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi seviyeleri nelerdir?

Kaynak Operatörü seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi seviyeleri nelerdir? Belgeyi alabilmek için gerekli şartları yazımızda bulabilirsiniz.

GİRİŞ ŞARTI

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) 2 adet fotoğraf ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.

Kaynak Operatörü seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi seviyeleri nelerdir? konusunda sizlerin sorularına cevap veriyoruz.

SINAV ve DEĞERLENDİRME

TEORİK SINAV

4 seçenekli çoktan seçmeli ve yazılı sınav uygulanır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan puan azaltılması gibi bir durum yapılmaz. Her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda A1 birimine ait soruların en az %60’ından, B1 birimine ait soruların en az %50’sinden başarı sağlanmalıdır.

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 ve kaynak yöntem konusunu içeren seçmeli yeterlilik birim/birimlerinin sınavından başarılı olunması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Belge hakkında 6 ayda bir gözlem yapılarak düzen sağlanır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre; Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.

Kaynak Operatörü seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi seviyeleri nelerdir? sorunuz hakkında detaylı bilgi için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.