Kasiyer-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için ön şartlar nelerdir?

Kasiyer–Seviye 3

Müşterinin kasa ile ilgili tüm işlemlerini ve kasa açılış-kapanışlarını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kasiyer-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için ön şartlar nelerdir?

Kimlik fotokopisi, iki adet fotoğraf, ücret dekontu ve başvuru formu, Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

ZORUNLU BİRİMLER

Teorik Sınav

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 10 adet, A2 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında ise 20 adet soru sorulur. 10 sorulu teorik sınavlarda 8 adedi, 20 sorulu teorik sınavda ise 16 adedi dört seçenekli çoktan seçmeli sorular olup diğer sorular ise boşluk doldurmalı sorulardan oluşur.

PERFORMANSA DAYALI SINAV (P1-P2)

İşle ilgili uygulama örneği yaptırmak için (P1-P2) performansa dayalı sınav yapılır. Sınavda kasiyerlik için gerekli araç ve ekipman kullanılır. Adayın değerlendirme listesindeki 100 tam puan üzerinden %80 başarı sağlaması gerekmektedir.

P1-Kasada Satış ve Tahsilat Uygulaması

P2-Ara Rapor ve Gün sonu Kapanış İşlemleri Uygulaması

Kasiyer-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için diğer şartlar

Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

Belgelendirmeye hak kazanmak için teorik ve performans sınavından başarılı olunmalıdır.

Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1,P2) başarısız olan adayın başarılı olduğu bölümden muaf olma süresi 1 yıldır.

Sınavın herhangi bir biriminden ilk defa sınava girdiği tarihten itibaren 1 yıllık dönem içerisinde üst üste 2 defa başarısız olan adayların, tekrar sınava girebilmesi için yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun olarak yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbirleri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

Uygulama sınavında adayların test araçları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

Sınavda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi Uzay Belgelendirme tarafından sağlanır.

Kasiyer-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için ön şartlar nelerdir? Hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.