Kamyon Şoförü Seviye 3 Belgesi Nedir?

Kamyon Şoförü Seviye 3 Belgesi Nedir? Hakkında bilgi almak için bizleri takip edin.

KAMYON ŞOFÖRÜ (SEVİYE 3)

Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur.

Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

İŞ VE GÖREV TANIMI

  • İş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği ve kalite gerekliliklerini uygulamak
  • B İş organizasyonu yapmak
  • Kamyonu sefere hazırlamak
  • Yük ve eşya taşımak
  • Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Kamyon Şoförü Seviye 3 Belgesi Nedir? Hakkında bilgi almak için sayfamızı ziyaret edin.

SINAVLARA GİRİŞ ŞARTI

  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine
  • SRC 4 mesleki yeterlilik belgesine
  • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu’ na”  sahip olması
  • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Poly Cert firması güvenilir ve adaletli bir şekilde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir. Poly Cert Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşudur.

Kamyon Şoförü Seviye 3 Belgesi Nedir? Hakkında bilgi almak için bizler ile iletişime geçebilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.