Kalfalık Belgesi İçin Gerekenler

Başvuru esnasında diğer internet sitelerinde okuduğunuz gibi 20 tomar evrak hazırlamanız gerekmez.

  1. Başvuru formu (Mesleki Eğitim Merkezinden alınır. İş yerinde doldurulur. İşyeri sizin bu belge ile 8 yıl kafalık mesleğinde çalıştığınızı onaylar. Eğer onaylamazsa kafalık belgesi alamazsınız. Mesleki eğitim merkezlerinde 2-3 yıl öğrenim görenler bu belgeden hariçtir.)
  2. Sağlık raporu (Varsa işyeri hekiminizden yoksa Aile hekimine giderek, kalfalık belgesi almak istediğinizi bunun için rapora ihtiyaç duyduğunuzu söyleyin. (Rapor mevzuatta belirtilen şekilde hazırlanır ve teslim edilir)
  3. Kimlik fotokopisi
  4. Diploma fotokopisi (En Son Mezun Olduğunuz Okula Dair)

Katıldığınız her kalfalık sınavında adaylardan 5 TL. para toplanmaktadır. Toplam 10 dersi olan ve günde 2 sınava giren bir öğrenci gün başına 5×5 = 25 TL. para öder. Bu paranın kağıt parası ders masrafı vs. olduğu söylenir ancak sınava her katılan öğrenci bu parayı ödemektedir. Bu durumdan Türkiye de görevini mevzuata uygun yapan öğretmenleri tenzih ediyorum ancak, maalesef bazı Eğitim Merkezlerinde öğrencilerden bu para toplanmaktadır.