İzmit Mekanik Bakımcısı seviye 3 Belge Başvurusu Nasıl Yapılır?

İzmit Mekanik Bakımcısı seviye 3 Belge Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mekanik Bakımcı (Seviye 3) iş sahasındaki makine, alet,donanım ve sistemlerde ara sıra oluşan aksaklıkları gidermek ve bunlarin istenilen sistemde çalışması için gerekli bakımlarını ve arızalarını onarımlarını yaptığı amacıyla oluşturulan ekipler içinde yer alarak, verilen işlere göre çalışan kişilerdir. Bakım ve onarım işlermlerinde, makine,alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlaması gerekmektedir. Bakım ve onarım işlemleri sırasında yapılabilecek her türlü ayar montaj demontaj, sıkma işlemleri ile kullanacağı türde ölçüm ve yağlama gibi tipik işlemlerin yanında temel nitelikteki mekanik, hidrolik ve pnömatik ayarları yapma gibi şlemler, fayada sağlayacak bilgi birikim ve beceriler kullanılmaya özen gösterilir.

Mekanik bakımcı, yakın yaptığı bakım onarım işlemlerinde, yaptığı işlerin doğruluğundan zamanlamasından ve kalitesinden sorumlu tutulmaktadır. İşlemlerin yapılmasında iş görevlerine uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirmektedir. İşlemleri tamamlayan makine,alet, donanım ya da sistemlerin uygun şekilde çalışması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyeti sağlaması mekanik bakımcının sorumlulukları arasında yer almaktadır.

 

Üretim sürecinde denetleme çalışmalarında şeffaf bir anlayış sergilemektedir.
Metal sac işlemecilerin belgelerindeki önemli husus, fabrika imalatının kalitesisini ve iş sağılığı güvenliği durumlarına uyum gösterebilecek unsurlardan personelin nitelendirmesi, imalatta ustalaşmış kişilerin acemilerden ayrılması ve tecrübeli metal sac işletmecileri belgelemektedir.

Konuya ilişkin olarak kamuoyu tarafından iletilen talepler doğrultusunda MYK’nın teklifi ile ‘’Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’’ da değişiklik yapılmış ve değişiklik 02.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili değişiklik ile; sınav ve belge ücretlerinin üçüncü kişi veya kuruluş ( Örn: Kişinin İşvereni vb.) tarafından karşılanması durumunda teşvik geri ödemeleri, ödemeyi yapan üçüncü kişi veya kuruluşa, firmanın teminat mektubu vermesi halinde ise direk sınav ve belgelendirme merkezlerine yapılabilecektir.

Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yapılan başvurular asgari 10’ar kişilik aday grupları için alınabilecektir.

İzmit Mekanik Bakımcısı seviye 3 Belge Başvurusu Nasıl Yapılır? Hakkında sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz.