İşletme elektrik bakımcısı seviye-5 mesleki yeterlilik belgesi sınavı nasıl olur?

İşletme elektrik bakımcısı seviye-5 yeterlilik belgesi nedir? İşletme Elektrik Bakımcılarının belgelendirilmesi suretiyle, Fabrikalarda imalatın sürekliliğini sağlayacak ve iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesi, Bakımda ustalaşmış kişilerin acemilerden ayrılması ve tecrübeli bakımcıların belgelendirilmesidir.

1.Belgelendirme Programının Amacı= Bu program, 13UY0121-5 İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye 5 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Zorunlu Birimler

13UY0121-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Güvenliği

13UY0121-5/A2 Kalite Yönetim Sistemi

13UY0121-5/A3 Elektriksel İş organizasyonu Ön Hazırlık işlemlerini yapma ve denetleme

 Seçili Birimler

13UY0121-5/B1 Elektriksel Arızaların onarımı

13UY0121-5/B2 Tesisat Kurma ve Bakım Onarımı

13UY0121-5/B3 Planlı Bakım İşlemleri

3. Programa Katılmak için Ön Şartlar: Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

– Öğrenim Belgesi (Diploma)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Fotoğraf

– Personel Belgelendirme Başvuru Formu

– Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

– Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi

– Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin ön koşulu sağladığına dair belgeler.

– Daha önce aldığı eğitimler, referanslar ve sertifikaların fotokopisi (varsa)

5. Belgelendirme Dili: – Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır.

6. Sınav Türü: – Teorik + Pratik (Uygulama)

7. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar:

-Anahtar takımı

– Ayarlı güç kaynağı

-Bağlama elemanları

-Çektirme

-Çelik halat zincir

-El feneri, seyyar lamba

-Kişisel koruyucu donanım

– Çeşitli kablolar

-Kablo başlıkları

-Kaldırma ekipmanları

-Matkap, avuç içi taşlama

-Gönye, çelik metre, şeritmetre

-Kontrol formları

– Çeşitli Penseler

-Elektrik İzole malzemeleri

-Avometre, pensampermetre

-Faz kalemi, faz sırası kontrol cihazı

-Havya takımı

-İkaz levhaları

Ölçme ve değerlendirme için test sınavı uygulanır. Sınavda; 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular kullanılır Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

(T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimindeki (T1)’den ve/veya (P1)’den başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu (T1)’den ve/veya (P1)’den yeniden sınava girme hakkına sahiptir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır

8. Belgenin Teslimi:Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.