İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye-5 mesleki yeterlilik belgesi gerekir mi?

İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye-5 mesleki yeterlilik belgesi gerekir mi?

Zorunlu Birimler

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2 Kalite Yönetim Sistemi

A3 Elektriksel İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemlerini Yapma ve Denetleme 

Seçmeli Birimler

B1 Elektriksel Arızaların Onarımı

B3 Planlı Bakım İşlemleri  

Giriş Şartı

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez. 

Sınav ve Değerlendirme

Teorik Sınav

A1, A2, A3, B1, B3 birimlerinden 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı uygulanır. Her biri eşit puanlı soru sorulacaktır. Her soruya 1,5 dakika cevaplama süresi verilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70  puan alması gerekmektedir. 

Performans Sınavı

A1, A2, A3, B1, B3 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav uygulanacaktır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekmektedir. 

Sınav Değerlendirme Koşulları

(T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimindeki (T1)’den ve/veya (P1)’den başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu (T1)’den ve/veya (P1)’den yeniden sınava girme hakkına sahiptir. 

Belge Yenileme

 Beş  yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. a)5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
  2. b)Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

İşletme Elektrik Bakımcısı Seviye-5 mesleki yeterlilik belgesi gerekir mi? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.