İnşaat Ustalık Belgesi

Bakanlık genelgesinde, “1 Ocak 2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen inşaat müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı imar kanunun 28 ve 42inci maddeleri gereğinde cezalı duruma düşülmemesi için belge sahibi olmayan ustaların bir an evvel yönetmelik gereği Geçici Ustalık Belgesini almaya yönlendirilmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yetkili usta belgesi nasıl alınacak

Belgesiz ustaların, Geçici Ustalık Yetki Belgesini alabilmesi için inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına dair çalıştığı müteahhitten alınacak yazı ve sosyal güvenlik kuruluşlarından alınacak belge ile en geç 1 Ocak 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurması gerekiyor.Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek eğitim 32-40 saat sürecek. Bu eğitim sonucunda verilen belgeler yetki belgesi olarak kabul edilecek.Bu kapsamda MEBin eğitim programı dahilinde “Geçici Ustalık Yetki Belgesi”ne sahip olanlardan, öncelikle demir, betonarme kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım vb. inşaat işleri ile sıhhi, kalorifer ve elektrik tesisatlarına ilişkin ustalık branşlarında gerekli eğitim faaliyetleri başlatılması ve bunların hızlandırılarak sürdürülmesi valiliklerce koordine edilecek.