İnşaat işçisi olmak için mesleki yeterlilik belgesi gerekir mi?

Bir mesleği yapabilecek kadar becerisi olmamakla beraber, inşaat işlerinin temel kavramlarını ve ekip içinde çalışmayı bilen, öğrenmeye açık, iş disiplini olan, inşaat kaba işlerinde iş ve meslek ayrımı yapmadan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevreye ilişkin alınan önlemlere uyarak, kalite sistemi çerçevesinde işleri yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişidir.

Bu program, İnşaat İşçisi Seviye – 2 (16UY0253-2) Ulusal Yeterliliğine göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1 Zorunlu Birimler
16UY0253-2/A1 – İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği
16UY0253-2/A2 – Genel İnşaat İşleri
Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.
2.3 Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, İnşaat İşçisi Seviye – 2 (16UY0253-2) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, sözlü sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içinde bir ücretsiz sınav hakkı daha kullanabilir.
Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1 ve A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.

İnşaat işçisi olmak için mesleki yeterlilik belgesi gerekir mi? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.