İnşaat işçisi mesleki yeterlilik belgesi sınavı nasıl olur?

İnşaat işçisi mesleki yeterlilik belgesi sınavı nasıl olur?
İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın T1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Yeterlilik biriminin elde edilebilmesi için adayın P1 sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Teorik Sınav (T1):

Sözlü Sınav (T1): A1 birimine yönelik sözlü sınav F 120.11 A1/T1 Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Tablosu’ndaki kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaylara soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az 10 soru sorulmaktadır. Sınavda; yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav süresi 20. Dk.’dır.

 

Performansa Dayalı Sınav (P1):

(P1) A1 Performans Sınavı: A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri, A2/P1 Performans Sınavı Aday Değerlendirme Tablosu’ndaki kontrol listesinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. A2/P1 Performans Sınavı Aday Değerlendirme Tablosu’nda kritik adımlar belirtilmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 60 başarı göstermesi gerekmektedir. Sınav süresi 20 dk.’dır.

(P1) A2 Performans Sınavı: A2 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri, A2/P1 Performans Sınavı Aday Değerlendirme Tablosu’ndaki kontrol listesinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. A2/P1 Performans Sınavı Aday Değerlendirme Tablosu’nda kritik adımlar belirtilmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 60 başarı göstermesi gerekmektedir. Sınav süresi 60 dk.’dır.

İnşaat işçisi mesleki yeterlilik belgesi sınavı nasıl olur? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.