Endüstriyel taşımacı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için gereken evraklar?

Endüstriyel taşımacı-seviye 3 

Başlangıç düzeyinde kuramsal bilgi (sınıflamalar, ilkeler, kuramlar, modeller bilgisi) ve orta düzeyde olgusal bilgi (terimler, olaylar ve öğeler bilgisi) kullanılarak öngörülebilir çalışma ortamlarında, alışılmış görevlerin yerine getirilmesinde sorumluluk alınan, görevlerin gerçekleştirilmesinde belirli/tanımlanmış talimatların uygulandığı iş ve mesleklerde önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla sunulmaktadır.

Endüstriyel taşımacı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için gereken evraklar?

Kimlik fotokopisi, iki adet fotoğraf, ücret dekontu ve başvuru formu, Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Ölçme ve değerlendirme

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği doğrultusunda ilgili Ulusal Yeterlilikte tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilmektedir. Ölçme ve değerlendirmede yazılı-sözlü sınavlar, performans sınavları, gözlem, mülakat, simülasyon, canlandırma (role-play), portfolyo ve işbaşında gözetim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Kalite güvence süreçleri

MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması
Ölçme-Değerlendirme
Belgelendirme
Dış Değerlendirme
Düzenli Gözden Geçirme

Belgenin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi

1.İş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.
2.Çevre koruma mevzuatını açıklar.
3.Kalite gerekliliklerini açıklar.
4.Çalışılan yeri düzenler.
5.Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlar.
6.İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar.
7.Kaldırma/taşıma donanımını yüke konumlandırır.
8.Yükü kaldırır.
9.Yükü taşır.
10.Yükü yerleştirir.
11.Endüstriyel taşıma araçlarının özelliklerini açıklar.
12.İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar.
13.Yükü vagonlara yerleştirir.
14.Yükü taşır.
15.Yükü yerine yerleştirir.
16.İlgili formları doldurur.
17.Çekici ile çektiği vagonların koruyucu ve basit bakımlarını yapar.
18.İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar.
19.Taşınacak yük ile ilgili kontrol işlemlerini gerçekleştirir.
20.Yükü taşıma işlemine hazır hale getirir.
21.Yükün taşınması sırasında operatöre yardımcı olur.
22.Taşınma işleminin ardından yardımcı aparatları ayırır.
23.İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar.

Endüstriyel taşımacı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için gereken evraklar? Hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.