Endüstriyel boru montajcısı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için ön şartlar nelerdir?

Endüstriyel Boru Montajcısı-Seviye 3

iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, endüstriyel tesislerdeki boru sistemlerinin ön hazırlık, montaj ve test işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Endüstriyel Boru Montajcısı-Seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için ön şartlar nelerdir?

Kimlik fotokopisi, iki adet fotoğraf, ücret dekontu ve başvuru formu, Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir. Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Sınav başvurularında herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

ZORUNLU BİRİMLER

11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0013–3/A2 Endüstriyel Boru Montajı İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Teorik Sınav

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 10 adet, A2 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında ise 20 adet soru sorulur. 10 sorulu teorik sınavlarda 8 adedi, 20 sorulu teorik sınavda ise 16 adedi dört seçenekli çoktan seçmeli sorular olup diğer sorular ise boşluk doldurmalı sorulardan oluşur.

PERFORMANS SINAVI

A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı sınav yapılır. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir. Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

Belgenin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim

Gözetim faaliyetleri, İlgili Ulusal Yeterliliğe göre ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim Ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul Ve Esaslara göre yapılır.

Bu yeterliliğe sahip kişi 

1.İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.

2.Kalite gerekliliklerini açıklar

3.İSG, çevre koruma ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışır.

4.Mekanik boru tesisatı için ön hazırlık yapar.

5.Boruyu montaj için hazırlar.

6.Mekanik boru tesisatını yapar.

7. Boru sistemini test işlemine hazırlar.

8. Montaj için ön hazırlık yapar.

9. Spool imalatı yapar.

10. Boru-Support montajı yapar.

11. Boru sistemini test için hazırlar.

Endüstriyel boru montajcısı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için diğer şartlar

Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.

Belgelendirmeye hak kazanmak için teorik ve performans sınavından başarılı olunmalıdır.

Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1,P2) başarısız olan adayın başarılı olduğu bölümden muaf olma süresi 1 yıldır.

Sınavın herhangi bir biriminden ilk defa sınava girdiği tarihten itibaren 1 yıllık dönem içerisinde üst üste 2 defa başarısız olan adayların, tekrar sınava girebilmesi için yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun olarak yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbirleri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

Uygulama sınavında adayların test araçları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

Sınavda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi Uzay Belgelendirme tarafından sağlanır.

Endüstriyel boru montajcısı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi için ön şartlar nelerdir? Hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.