Elektro-Mekanik Montaj İşçisi-seviye 4  mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi-seviye 4  mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?

Sınavın amacı nedir?

Elektrikli, elektro-mekanik veya elektronik cihazların ve makinelerin uygun araç, gereç ve malzeme ile yapılan montaj işlemlerini gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel  sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Sınav içeriği nedir?

Elektro-mekanik montaj İşçisi sınavı 4 zorunlu yeterlilik biriminde yapılmaktadır. Bunlar ;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
  • İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri
  • Montaj İşlemleri

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar yukarıda belirtilen zorunlu birimlerden sınava girer.

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi-seviye 4  mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır? konusunda sizlerin sorularına cevap veriyoruz.

Değerlendirmeler

Teorik Değerlendirme: Yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmesi ayrı veya birlikte düzenlenen yazılı sınavla yapılır. Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviye 4 mesleği yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmesinde, yeterlilik birimlerinde belirtilen soru sayısı ve sürede, çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı her biri eşit puan değerinde olacak şekilde düzenlenmiş soruların yer aldığı ölçme aracı/araçları kullanılır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her bir birimin değerlendirilmesi bağımsız yapılmalıdır.

Performans Değerlendirmesi: Elektro-Mekanik Montaj İşçisi Seviye 4 mesleğinde yeterliliğini belgelendirmek için başvuran adayın performans değerlendirilmesine yönelik sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sorular; kritik koşulları içeren süreci ve sonucu ölçmeye yönelik uygulamalar ve ölçüte göre gerektiğinde kurgulanmış senaryolar olabilir. Sınav sırasında yeterlilik biriminin gerektirdiği öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerini karşılayacak; puanları, çıktıları, işlem basamakları, süreleri (gereken durumda) ve kritik edimleri tanımlanmış kontrol listeleri üzerinde gözlem, değerlendirme ve puanlama kayıtları tutulur.

Genel Koşullar: Teorik ve performans sınavlarında yeterlilikler, birimlerde tanımlanan öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerine yönelik geliştirilmiş soru bankaları kullanılarak değerlendirilir. Ölçme araçlarında soruların zorluk dereceleri mesleğin seviyesine göre belirlenir.

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi-seviye 4  mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır? sorunuz hakkında detaylı bilgi için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.