Elektrik Tesisatçısı-seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?

Elektrik Tesisatçısı-seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?

YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler

A1 : İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Çalışma Süreçlerinin Organizasyonu

A2 : Elektrik İç Tesisat Uygulaması   

GİRİŞ ŞARTI

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez. 

SINAV ve DEĞERLENDİRME 

Teorik Sınav

A1, A2 birimlerinden 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı uygulanır. Her biri eşit puanlı soru sorulacaktır. Her soruya 2 dakika cevaplama süresi verilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70 (yetmiş) puan alması gerekmektedir. 

Performans Sınavı

A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav uygulanacaktır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekmektedir. 

Sınav Değerlendirme Koşulları

(T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimindeki (T1)’den ve/veya (P1)’den başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu (T1)’den veya (P1)’den yeniden sınava girme hakkına sahiptir.

Belge Yenileme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b)Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Elektrik Tesisatçısı-seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.