Elektrik tesisatçısı mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?

Elektrik tesisatçısı mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır diye düşünüyorsanız bilgi almak için bizlere 0549 495 01 43 iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlik gibi öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Bu belge, kişinin mesleğinde yeterli olduğunu gösterir. Bu belge düzenlenen bir sınav ile ilgili kişilere verilir. 2015 yılı sonrası tehlikeli ve çok tehlikeli bazı meslekleri icra edebilmek için zorunlu hale gelen bir tür sertifika denebilir. Bu belgeye sahip olabilmek için o alanda bilgili olmak ve bilgiyi yapılacak olan teorik ve uygulama sınavı ile kanıtlamak gerekir.

Bu belgenin bireyler ve aynı zamanda kurum için avantajları mevcuttur. Bireyler, bu belgeyi almaya hak kazandıklarında, ilgili iş yerine sahip oldukları, bilgi, beceri ve yetkinliği belirtebilirler. Ulusal Yeterlilikler yaygın öğrenmenin tanınmasına imkan vermektedir.. Böylece kişiler, iş açısından gelişimlerini, daha çeşitli yollarla sağlayabilmekte olup, aynı zamanda kariyer hareketliliğini desteklemiş olurlar.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaktadırlar.

Elektrik tesisatçısı mesleki yeterlilik belgesi almak için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten kurumumuz Poly Cert’e başvurabilirsiniz.

Elektrik tesisatçısı mesleki yeterlilik belgesine sahip kişi; İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar. Çevre koruma mevzuatına uygun çalışma ilkelerini açıklar. Kalite yönetim sistemleri dokümanlarına uygun çalışma süreçlerini açıklar. İş organizasyon süreçlerini açıklar. Mesleki gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerini açıklar. Elektrik tesisat projesinin denetimi yapar.İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır. Elektrik tesisatı döşemek için hazırlık yapar. Elektrik tesisatı döşer.Elektrik tesisatın fonksiyonelliğini sağlama ve kontrol etme işlemlerini yapar.Elektrik tesisatının bakım ve onarımını yapar.İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ve çevre koruma mevzuatına uygun çalışır.Elektrik tesisat projelerini hazırlar. Kalite yönetim sistemleri dokümanlarına uygun çalışır.

Elektrik tesisatçısı mesleki yeterlilik belgesi hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz