Elektrik Pano Montajcısı-Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi nedir?

YETERLİLİK BİRİMLERİ

Zorunlu Birimler

A1 : İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre

A2 : Elektrik Pano Montajı İşlemleri 

A3 : Proje İnceleme ve Pano Montajı Hazırlığı Yapma Bara, Kablo ve Pano Malzemeleri Montajı

A4 : Bara, Kablo ve Pano Malzemeleri Montajı

A5 : Pano Kontrolü ve Sevke Hazırlama

GİRİŞ ŞARTI

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez. 

SINAV ve DEĞERLENDİRME 

TEORİK SINAV

A1, A2 birimlerinden 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı uygulanır. Her biri eşit puanlı soru sorulacaktır. Her soruya 1,5 dakika cevaplama süresi verilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70 (Yetmiş) puan alması gerekmektedir. 

PERFORMANS SINAVI

A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav uygulanacaktır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekmektedir. 

SINAV DEGERLENDİRME KOŞULLARI

(T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimindeki (T1)’den ve/veya (P1)’den başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu (T1)’den ve/veya (P1)’den yeniden sınava girme hakkına sahiptir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ,İÇERİĞİ, YENİLEME / İPTALİ 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. 

BELGENİN İÇERİĞİ

  1. A1,A2,A3,A4,A5.

BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. a)5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
  2. b)Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN İPTALİ

Belge kullanım sözleşmesine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin belgeleri askıya alınır. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

Elektrik Pano Montajcısı-Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi nedir? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.