Elektrik Pano Montajcısı Seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi nedir?

Elektrik Pano Montajcısı Seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi nedir?

Bilgi ve Becerinin Değerlendirmesi
2.1 Zorunlu Birimler

A1 İSG ve Çevre Güvenlik Önlemleri
A2 Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri
A3 Proje İnceleme ve Pano Montajı Hazırlığı
A4 Pano Malzemeleri Montajı, Pano Kontrolü ve Sevke Hazırlama
2.1.1 Teorik Sınav
Bu yeterlilikte zorunlu olan A1- A2- A3 – A4 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar, çoktan seçmeli test (T1) olarak yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az aşağıdaki tabloda belirtilen Başarı Notu oranında doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
Performansa Dayalı Sınav
Bu yeterlikte ,A1 ve A2 yeterlilik birimlerinde performansa dayalı sınav öngörülmemektedir.
Teorik Sınavdan Başarılı Olamayan Adaylar Performans Sınavına Katılamaz.
A3-A4 yeterlilik biriminde (P1) Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında değerlendirilirler ,Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir, Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek  Elektrik Pano Montajcısı Seviye-4 performans kontrol listesine  yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Başarı Ölçütü: Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir ve aday başarısız sayılır.

Elektrik Pano Montajcısı Seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi nedir? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.