Elektrik pano montajcısı mesleki yeterlilik belgesi nedir?

Elektrik pano montajcısı mesleki yeterlilik belgesi nedir diye düşünüyorsanız bilgi almak için bizlere 0549 495 01 43 iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.
Bu ulusal yeterlilik; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

  • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
  • İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar.
  • İş öncesi hazırlık yapar.
  • Pano montajı hazırlık işlemlerini yapar.
  • Pano karkası ve pano malzemeleri montajını yapar.
  • Kablo kanalı, ray ve klemens montajı yapar.
  • Kablo montajı yapar.
  • Panoyu sevke hazırlar.
  • İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular.

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.  Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)    5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,
b)    Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.Elektrik pano montajcısı mesleki yeterlilik belgesi nedir hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.