Direnç Kaynak Ayarcısı-Seviye 4 başvuru için gerekli belgeler?

Direnç Kaynak Ayarcısı-Seviye 4 başvuru için gerekli belgeler?

Zorunlu Birimler              

A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Seçmeli Birimler    

B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)

Giriş Şartı

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) 2 adet fotoğraf ile başvuru yapılabilir.

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.

Sınav ve Değerlendirme

Teorik Sınav

4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan puan indirimi yapılmaz. Her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Yazılı sınavda A1 birimine ait soruların en az %60’ından, B1 birimine ait soruların en az %50’sinden başarı sağlanmalıdır.

Performans Sınavı

Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır.

Sınav Değerlendirme Koşulları

Yeterliliğin elde edilmesi için A1 ve kaynak yöntem konusunu içeren seçmeli yeterlilik birim/birimlerinin sınavından başarılı olunması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Belge Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerliliği adayın tercihine göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

BELGE YENİLEME

Aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için 6yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b)Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, Son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik  veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır..

Belgenin Askıya Alınması/ İptali

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Belge kullanım sözleşmesine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin belgeleri askıya alınır. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Direnç Kaynak Ayarcısı-Seviye 4 başvuru için gerekli belgeler? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Direnç Kaynak Ayarcısı-Seviye 4 başvuru için gerekli belgeler? Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.