Çıraklık Belgesi

Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, odalara üye işyerlerini ve bu iş yerlerinde çalışan çırakların Çıraklık Eğitim Merkezlerine devam etmeleri gerekmektedir.
Çıraklık sözleşmeleri, Çıraklık eğitim merkezlerinden temin edilir. İlgili tarafından her çırak için 4 adet sözleşme doldurulduktan sonra, odamız tarafından tasdik edilir. Çıraklık eğitim merkezlerine onaylattırıldıktan sonra, sözleşmenin bir adedi odamıza, çırağın dosyası ile birlikte odamıza geri getirilir.
Kalan üç adet sözleşmenin biri velide, diğeri işverende, üçüncüsü ise, çıraklık eğitim merkezinde kalır.3308 sayılı yasaya uygun olarak düzenlenen kalfalık ve ustalık belgeleri de odamız tarafından onaylanmaktadır. Kalfalık ve ustalık belgeleri formu Çıraklık Eğitim Merkezi’nden temin edilir.

Çıraklık Eğitimine Katılabilmenin Şartları Nelerdir?

  • En az ilköğretim okulunu bitirmiş olmak,
  • 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış bulunmak,
  • Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

Çıraklık Eğitimine Nasıl Başvurulur?

  • İşyerine en yakın Mesleki Eğitim Merkezinden 4 adet çıraklık sözleşmesi temin edilir,
  • Sözleşmeler tam olarak doldurulup, ilgililerin imzasından sonra (çırak, velisi ve işveren) firmanın bağlı bulunduğu Oda’ya onaylatılır,
  • Daha sonra çıraklık sözleşmelerinin temin edildiği Mesleki Eğitim Merkezine kayıt olmak üzere başvurulur.