Çelik Kaynakçısı-seviye 3 mesleki yeterlilik sınavı nasıl olur?

Çelik Kaynakçısı-seviye 3 mesleki yeterlilik sınavı nasıl olur?

Zorunlu Birimler

Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli Birimler
B1 Elektrotla Ark Kaynağı
B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)
B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)
Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.
2.1.1 Teorik Sınav
Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1 birimi ile Seçmeli olan B1,B6 ve B9 yeterlilik birimlerinde yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.
Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Performansa Dayalı Sınav
Bu yeterlilikte
B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
Seçmeli yeterlilik birimlerinin yukarıda yazılı olan gruplandırma alternatiflerinden adayın başvurmuş olduğu alternatif seçeneğine göre P1 adlı performansa dayalı bir sınav yapılır.
Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Çelik Kaynakçısı Seviye – 3  Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
Zorunlu olan A1 birimi B1,B6 ve B9 seçmeli birimlerinin içinde tanımlanmıştır ve tüm birimlerin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.
Performans sınavı birimleri ayrı ayrı uygulanır.

Çelik Kaynakçısı-seviye 3 mesleki yeterlilik sınavı nasıl olur? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.