Çelik kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi sınavı nasıl olur?

Çelik kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi sınavı nasıl olur diye düşünüyorsanız bilgi almak için bizlere 0549 495 01 43 iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

Belgelendirmenin amacı, Çelik Kaynakçılarının belgelendirilmesi suretiyle, kaynaklı imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.

Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için teorik ve performans girdikleri tüm sınavlardan başarılı olma şartı aranır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Teorik ve Performans sınavlarının değerlendirmesi, sınav esnasında ve sonrasında değerlendirici tarafından gerçekleştirilir ve merkezimizde karar vericinin onayına sunulur. Sonuçlar 10 iş günü içerisinde web sitemizden, e-posta veya yazılı olarak adaylara duyurulur. 

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Sınavlarda aday sayısına göre değerlendirici ve gözetmen görevlendirilir. 12 Aday için en az 1 Değerlendirici ve Gözetmen görevlendirilir. Aday sayısına göre Değerlendirici sayısı orantılı şekilde arttırılır. Aynı gün en fazla 30 aday sınav yapılabilir.

Bu standarda göre kaynakçının yeterlilik sınav belgesi bir muayeneyi yapan kişi veya kuruluş tarafından iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. Mevcut belgelendirmenin uzatılmasından önce Madde 9.2’deki doğrulanması gerekir: -Uzatmayı desteklemek için kullanılacak kanıt, hacimsel özellikte (radyografik veya ultrasonik muayene) veya bir önceki altı ay boyunca iki kaynak üzerinde yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya eğme) olmalıdır. Uzatmaya ilişkin kanıt en az iki yıl süre ile saklanmalıdır. -Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan WPS/ WPS’leri tanımlar. -Kaynaklar Madde 7’de belirtildiği şekilde kusurlar için yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır. -Madde 9.3 b’de söz edilen muayene sonuçları, kalınlık ve boru dış çapı hariç kaynakçının orijinal sınav koşullarını yeniden oluşturabildiğini göstermelidir.

Yeterlilik Birimleri
A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111)
B5: Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
B6: Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
B7: Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)
B8: Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)
B9: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
B14: Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

Çelik kaynakçısı mesleki yeterlilik belgesi sınavı nasıl olur hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.