Alüminyum Kaynakçısı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi ön şartları nelerdir?

Alüminyum Kaynakçısı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi ön şartları nelerdir?

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları:

Eğitim ve kurs ön şartı bulunmamaktadır.

Yeterlilik Yapısı:

Zorunlu Birimler

  •  Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Seçmeli Birimler

  •  Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)
  •  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimi ve B grubu yeterlilik birimlerinden en az birinde başarılı olunması zorunludur.

Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.

Gözetim Sıklığı:

Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Sınav Soru Sayısı:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az 10 soru, B1 Biriminden en az 10 soru, B2 Biriminden en az 10 soru, Soru başına düşün süre 1 dakikadır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1 ve B2 birimlerinden ayrı ayrı iş emir ile performans uygulaması yaptırılacaktır.

Başarı Notu:

Teorik (Yazılı) Sınav:

A1 Biriminden en az %60 başarı sağlanmalıdır. B1 ve B2 birimlerinden %50 başarı sağlanmalıdır.

Performans (Uygulama Sınavı):

B1 ve B2 Birimlerinin performans uygulamalarından en az %80 alınmalıdır.

Alüminyum Kaynakçısı-seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi ön şartları nelerdir? hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.