Alçı sıva uygulayıcısı mesleki yeterlilik belgesi geçerlilik süresi nedir?

Alçı sıva uygulayıcısı mesleki yeterlilik belgesi geçerlilik süresi nedir diye düşünüyorsanız bilgi almak için bizlere 0549 495 01 43 iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

Alçı Sıvacıların belgelendirilmesi suretiyle, inşaatlarda yapıların kalitesini güvence altına alacak ve iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesi, ustalaşmış kişilerin acemilerden ayrılması ve tecrübeli kişilerin belgelendirilmesidir.

 

Eğitim Ön Şartı Diploma Şartı Yoktur
Kurs Ön Şartı Kurs Şartı Yoktur
Tecrübe Yazısı Ulusal Yeterlikte Tecrübe Yazısı İstenmemektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Çoktan seçmeli sorularda soru başına 2 dakika süre verilir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Alçı sıva uygulayıcısı mesleki yeterlilik belgesi 5 yıl geçerlidir. Sonraki 5 yılda belgenizi yenileyebilirsiniz. Ancak yeniden sınava girmeniz gerekmektedir. İkinci 5 yılda belge alabilmek için, meslekte 1,5 sene çalıştığınıza daire belge getirmeniz gerekmektedir. Sınava girmenin tek şartı 16 yaşında olmaktır. Ancak ailenizden alacağınız izin belgesini de başvuru evrakları arasında getirmeniz gerekmektedir.

Alçı sıva uygulayıcısı mesleki yeterlilik belgesi geçerlilik süresi nedir hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.