Ahşap kalıpçı mesleki yeterlilik belgesi sınavı nasıl olur?

Ahşap kalıpçı mesleki yeterlilik belgesi sınavı nasıl olur diye düşünüyorsanız bilgi almak için bizlere 0549 495 01 43 iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

Belgelendirmenin Amacı Ahşap Kalıpçıların belgelendirilmesi suretiyle, inşaatlarda yapıların kalitesini güvence altına alacak ve iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.

Betonarme yapılarda daha çok çalışan ahşap kalıpçı personelinin yaptıkları işler aşağıda sıralanmıştır:

 • Öncelikle iş güvenliği kurallarına harfiyen uyar.
 • Kolon, kiriş ve kanat gibi yapı elemanlarının kalıplarını hazırlar.
 • Taşıyıcı direk kalıplarını hazırlar.
 • İnşaat oturum alanı belirleme yani aplikasyon işlemlerini yapar.
 • Temel kalıbı oluşturur.
 • Kalıp iskelesi oluşturur.
 • Merdiven kalıplarını hazırlar.
 • Beton döküm işlemlerini gerçekleştirir.
 • Beton döküm işleminden sonra beton yüzeyini düzeltir. Bu işleme mastar çekme adı verilir.
 • Ahşap kalıp malzemelerini onarır.
 • Ahşap kalıp malzemelerini yağlar.
 • Kalıp söküm işlemini gerçekleştirir.
 • Çatı karkası hazırlar.
 • Kiremit altına gelecek yalıtım malzeme işlerini yapar.

MYK ve ilgili odalar tarafından belirlenen, Ahşap kalıpçı ulusal meslek standardı, aşağıdaki gibidir:

 • Ahşap kalıpçı seviye 3, ahşap kalıpçı mesleğini MYK olarak ifade eder.
 • Standardın amacı, bilgi ve beceri sahibi olan ve yetkinlik sahibi kişilerin, mesleği icra etmesidir.
 • Görev icrası sırasında mesleği icra edenlerin, iş sağlığı ve güvenliği konularına riayet etmesini sağlamaktır.
 • Ahşap kalıpçı mesleğini yapacak olanların, mesleki yeterlilik belgesi alması gereklidir. Burada amaç, meslekte standardın yakalanmasıdır.
 • Kalıp projelerinin doğru anlaşılması, ve okunması.
 • Kalıp iskelelerinin şartname ve fen kuralları çerçevesinde hazırlanması.
 • Beton dökümü ve kalıp hazırlanması işlemlerini yaparak, kontrole hazır hale getirir.

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin
birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Yapılandırılmış sözlü sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış ve her biri eşit puan değerinde, en az beş (5) soruluk sözlü sınav (T1) uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir. Sözlü sınavda, değerlendirme çizelgesine göre adayların en az % 60 başarı sağlaması gerekmektedir. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Ahşap kalıpçı mesleki yeterlilik belgesi sınavı hakkında detaylı bilgi almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.